Home page > Cena za plyn není pevná

Cena za plyn se skládá z fixní a variabilní částky

Cena za plyn není pevně určena, skládá se z fixní a variabilní části. Sazba za odebraný plyn je
měsíčně aktualizována na základě vybraných tržních parametrů, zatímco fixní měsíční sazba
je pro každého odběratele stanovena individuálně v závislosti na objednaném množství a
denním odběru.

Podle platné legislativy se vyúčtování dodávky plynu realizuje rozčleněním ceny podle jednotlivých
činností, tj. cena obsahuje samostatně vyčíslenou cenu služeb obchodníka, služeb souvisejících s
distribucí plynu a služeb souvisejících s přepravou plynu. Vyúčtování za dodávku plynu je společné
za všechny vaše odběrná místa.
Naším tipem jak snížit cenu plynu je porovnání cen jednotlivých dodavatelů na stránkách www.srovnejto.cz/cena-plynu/


Cena za služby obchodníka pro velké zákazníky je dvousložková a skládá se z pohyblivé složky a
fixní složky. Cena se domlouvá ve smlouvě o dodávce plynu samostatně pro každé odběrné místo
zákazníka.
Pohyblivá složka, tj. sazba za odebraný plyn, se aktualizuje měsíčně v návaznosti na vývoj cen
lehkého a těžkého topného oleje, jakož i v závislosti na vývoji kurzu Eur vůči Usd. Jako odběratel si
máte možnost vybrat ze dvou typů vzorců pro výpočet sazby za odebraný plyn, a to dolarového a
eurového.
Fixní složka ceny, tj. fixní měsíční sazba je stanovena v pevné výši na celé smluvní období. Fixní
měsíční sazba je fixní měsíční poplatek. Cena za služby spojené s distribucí je třísložková, složená z
fixní měsíční sazby, sazby za výkon a sazby za odebraný plyn.
Cena za služby související s přepravou je dvousložková, složená ze sazby za výkon a sazby za
odebraný plyn. Tyto ceny vycházejí z regulovaných cen schválených příslušným úřadem. Přičemž
Vaší snahou by mělo být vybrat si co nejlepší podmínky pro dodávky plynu a přihlednout také k
ceně. S tím Vám může pomoci online srovnání cen plynu, které naleznete tady.