Home page > Co vše určuje a ovlivňuje cenu plynu

Jaké jsou faktory ovlivňující ceny plynu?

Cena plynu a její vývoj zajímá mnoho domácností. Je jedno, zda se plyn užívá pouze na vaření, ohřev vody, na topení nebo na všechno zmiňované. Ať již je spotřeba jakákoliv, cena plynu tvoří nezanedbatelnou součást rodinných rozpočtů.
Samozřejmě platí, že čím vyšší spotřeba, tím vyšší náklady na plyn, avšak ne tak docela...

Variabilní a fixní složka ceny plynu
Konečné vyúčtování za plyn zahrnuje vedle variabilní platby za odebraný plyn také fixní složku ceny plynu – stálý měsíční plat za přistavenou kapacitu. Tuto fixní složku tak platíte bez ohledu na množství odebraného plynu, dokonce i v období, kdy plyn neodebíráte vůbec. Tedy nejenom odběry mají vliv na konečnou fakturu za plyn.
Na cenu plynu mají samozřejmě vliv i další faktory, zdaleka nejsou jenom v režii obchodníka, od kterého plyn odebíráte.

Srovnat ceny plynu a změnit dodavatele je možné na tomto tady.

Regulovaná a neregulovaná složka ceny plynu
Konkrétní obchodník sám stanovuje pouze tzv. neregulovanou složku ceny zemního plynu. Ta je určena danou obchodní politikou konkrétního dodavatele, jeho náklady (mj. také v souvislosti s uskladněním plynu) i schopností obstarat plyn za výhodné ceny. Neregulovaná složka zemního plynu je, jednoduše řešeno, určována trhem.
Asi pětina z celkové ceny zemního plynu je však v moci Energetického regulačního úřadu. Je nazývána jako regulovaná složka ceny zemního plynu a zahrnuje poplatky za distribuci plynu a poplatky za služby operátora trhu. Její výši každoročně stanovuje Energetický regulační úřad s ohledem na náklady na provoz a údržbu sítě, příp. investice do oprav, restrukturalizace apod.

Daně
K finální ceně zemního plynu je vždy třeba připočíst i daně. Zatímco daň ze zemního plynu se týká jen právnických osob a podnikatelů (domácnosti jsou od této daně osvobozeny), DPH se týká všech. I domácnost tedy v celkové ceně plynu najdou také DPH.

Na www.srovnejto.cz/porovnani-cen-plynu/ naleznete kalkulačku, která Vám umožní srovnat ceny jednotlivých dodavatelů a také sjednat novou smlouvu a mnoho dalších tipů a rad.