Home page > Jak na změnu dodavateloe plynu?

jak na cenu plynu

Při změně ceny plynu u dodavatele plynu je třeba podat výpověď současnému dodavateli a tím začít proces
změny. Všechny tyto činnosti většinou provede nový dodavatel, kterého jste si vybrali. Klient s
ním v případě zájmu podepíše smlouvu o dodávce plynu, jejíž součástí je žádost o ukončení
smlouvy současnému dodavateli a zmocnění na změnu dodavatele. Když se podepsaná
smlouva včetně příloh doručí novému dodavateli, podá za klienta výpověď u současného
dodavatele a začne změnový proces - minimálně 21 dní před začátkem dodávky.

Následně klient začne odebírat plyn od nového dodavatele, který mu před zahájením dodávky zašle
předpokládané roční náklady na základě jeho předpokládané spotřeby plynu a první
zálohovou fakturu, jejíš výše se odvíjí od nabídky, kterou jste využili při srovnávání cen
plynu na srovnejto.cz/cena-plynu


Kdy můžete měnit dodavatele plynu?

Domácnosti mohou změnit dodavatele plynu každý měsíc vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce.
Výpovědní lhůta současnému dodavateli je jeden měsíc, pokud má se současným dodavatelem
uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou (jinak ve smyslu obchodních podmínek u současného
dodavatele). V případě zájmu o změnu dodavatele je třeba doručit podepsanou smlouvu novému
dodavateli minimálně jeden den před uplynutím výpovědní lhůty. Pokud se například v září 2013
rozhodnete pro změnu dodavatele plynu, nejbližší možná změna dodavatele bez sankcí je k 1.
listopadu 2013, přičemž podepsaná smlouva musí být novému dodavateli doručena nejpozději 31.
září 2013.

Náš tip je srovnání cen plynu na www.srovnejto.cz/srovnani-cen-plynu/