Home page > Když elektřina tak i plyn

Když změna dodavatele elektřiny tak i plynu

Při změně dodavatele elektřiny se často zamyslete i nad změnou dodavatele plynu.
Z právního hlediska je možné změnit dodavatele plynu již od roku 2007. Do nedávné doby
využívaly tuto možnost hlavně odběratelé plynu z komerční oblasti - firmy. Dodávky plynu větším
firmám nejsou regulovány státem tzn., že nemají chráněné cenové stropy – maxima, a proto stačí,
pokud má alternativní dodavatel plynu vydáno pravomocné povolení pro dodávky plynu - licenci
pro obchodování s plynem. Přestože bylo vydáno více než 100 povolení alternativním dodavatelem
pro obchodování s plynem, reálných obchodníků s plynem je méně než 20. Ostatní obchodníci s
plynem využívají povolení k pokrytí vlastních potřeb nebo obchodují s plynem v geograficky
omezeném prostoru, kde mají vybudovanou infrastrukturu - například průmyslové parky
atp.Většina z nich se orientuje na firemní zákazníky, kde jsou očekávané mnohem větší zisky.
Dodavatel plynu pro domácnosti musí mít schválený ceník plynu, protože ceny plynu pro
domácnosti jsou stále regulovány státem.

Při zvažování změny dodavatele plynu je třeba si uvědomit, že cenový rozdíl, který uvádí
alternativní dodavatelé plynu - obvykle při srovnání pomocí online kalkulaček a porovnávačů na
internetu jako např. http://www.srovnejto.cz/cena-plynu/, je rozdílem pouze za pohyblivou složku ceny plynu, tedy za samotný plyn jako komoditu.
Kromě pohyblivé složky je také fixní složka ceny plynu, která reprezentuje distribuční poplatky.
Jsou to náklady související s dopravou plynu z hraničního bodu, ke konečnému spotřebiteli. Tyto
náklady jsou rozděleny zhruba 45:55, což znamená že distribuční poplatky představují až 55 %
konečné ceny plynu. Jednoduchým porovnáním proto zjistíte, že pokud vám alternativní dodavatel
plynu nabídne cenu plynu o 10 % nižší než Váš současný dodavatel, tak se obvykle jedná jen o
pohyblivou složku ceny, čili celková úspora bude činit pouze přibližně 4,5 %. Ale i to pro Vás může
znamenat nemalou úsporu!