Home page > Levný plyn? Jak na to?

Levný plyn? Jak na to?

V první řadě je důležité si uvědomit, že dodavatel může zákazníkovi poskytnout slevu pouze z ceny
za dodávku plynu. Na distribuční a přepravní poplatky, které jsou součástí výsledné ceny za plyn,
nemá dopad. Právě nevědomost veřejnosti o tom, že dodavatel dokáže poskytnout slevu pouze z
ceny za dodávku plynu, využívají podomní prodejci, kteří lidem často počítají výslednou finanční
úsporu z celkové částky, tedy ceny za dodávku, distribuci a přepravu. Pokud například za
spotřebovaný plyn bez distribuce a přepravy platíte 25.000 ročně a nový dodavatel vám poskytuje
slevu 6 % z ceny komodity, změna dodavatele vám přinese úsporu ve výši 1.500 ročně.

K rizikům, které souvisejí se změnou dodavatele, nepochybně patří i již zmíněné nekalé praktiky
podomních prodejců. Je proto nezbytné, abyste si vždy ověřili totožnost prodejce a také společnost,
kterou zastupuje, na zákaznické lince nebo webových stránkách dané společnosti. Pokud ho o to
požádáte, prodejce je povinen prokázat se identifikačním průkazem. Na podpis nové smlouvy si
nechte potřebný čas a nepodepisujte ji takříkajíc "mezi dveřmi". Důležité je všímat si hlavně
poplatků za předčasné ukončení smlouvy nebo čas vázanosti, který Vás může zbytečně připravit o
možnost změnit rozhodnutí. Pokud jste podlehli lákavé nabídce obchodníka a chcete své rozhodnutí
změnit, máte ze zákona právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od podpisu bez jakýchkoliv
sankcí či poplatků.

Pro srovnání výhodnosti nabídky potenciálního dodavatele se současným stačí, pokud porovnáte
vaši současnou cenu za komoditu s cenou potenciálního dodavatele a vynásobíte ji spotřebou za
dané období. Ceny můžete také porovnat díky online kalkulačkám cen plynu jako např zde. Všechny ostatní poplatky za distribuci a přepravu komodity jsou stejné
u všech dodavatelů.